Olej studia zostań ninja! [Leave it all behind, become ninja!]

ninja

English version below each post!

Ile razy chciałeś wszystko rzucić?

My co najmniej 2 razy w roku- w sesji zimowej i letniej.
Aż w końcu coś w nas pękło- postanowiłyśmy jechać w Bieszczady.

Autostopem.

2 filigranowe brunetki stojące na skraju szosy z plecakami wypełnionymi do granic możliwości i słowami matki huczącymi w głowie:

„Nikt was nie zabierze, a jeżeli już to tylko do lasu!”.

Follow my blog with Bloglovin


[ENGLISH VERSION]

How many times did you want to give up everything?

We feel this at least twice a year – in the winter and summer exam session.
One day something broke inside us and we decided to go to Bieszczady.

By hitchhiking.

2 dainty brunettes standing close to road with bags filled as much as it was possible with mother’s words ringing in the head:

„Nobody will take you and even so only to the forest!”

Follow my blog with Bloglovin

Blog na WordPress.com.